آلرژی غذایی

آلرژی غذایی

آلرژی_غذایی الرژی غذایی یکی از مشکلات بسیار شایع می باشد که با علائم گونا گونی بروز می کند که یک فرم ان درگیری گوارشی در کودکان است که طی چند سال اخیر شیوع ان افزایش پیدا کرده است . در گیری گوارشی ناشی از الرژی به فرم های مختلفی می باشد بر حسب اینکه کدام قسمت از دستگاه گوارش در گیر شده باشد . شایعترین فرم درگیری گوارشی ناشی از الرژی در شیر خواران و نوزادان به صورت کولیت می باشد. که این شیر خواران با دفع خون در مدفوع مراجعه می کنند و این بیماران بی قراری و درد شکم نیز دارند و گاهی علائم دیگر الرژی را مثل قرمزی روی گونه ها و اگزما ی اندام ها و سابقه الرژی در افراد دیگر خانواده را دارند. تشخیص کولیت الرژیک : با شرح حال و معاینه توسط فوق تخصص گوارش کودکان می باشد ، البته تشخیص قطعی کولیت الرژیک با کولونوسکوپی و بیوپسی است که در تمام بیماران لازم نیست و یک روش دیگر در تشخیص پاسخ مناسب به قطع عامل الرژن می باشد. بیشترین مواد الرژن شامل : 1 – لبنیات گاوی 2 – تخم مرغ 3 – بادام زمینی 4 – ماهی 5 – صدف درمان : در نوزاد یا شیر خواری که با کولیت الرژیک و یا دفع خون در مدفوع مراجعه می کند ، با توجه به اینکه شایعترین علت الرژی لبنیات گاوی می باشد ، حذف لبنیات از رژیم مادر قدم اول در مان می باشد که بعد از چند روز علائم بر طرف می شود و در صورت شروع مجدد لبنیات علائم عود می کند . معمولا تا یک سالگی مادر باید رژیم را رعایت کند .