⁣افسردگی پس از زایمان

⁣افسردگی پس از زایمان

⁣افسردگی پس از زایمان می‌تواند تاثیر بدی روی یک مادر داشته باشد، اما مادر تنها کسی نیست که به خاطر بیماری اش رنج می‌برد. یک پدر نیز از افسردگی پس از زایمان رنج می برد، همچنین ⁣اگر یک مادر فقط درگیر پایدار نگه داشتن زندگی خودش باشد، ناگزیر بعضی از نیازهای غیر قابل بیان کودکش را نادیده می گیرد. نیازهایی مثل اطمینان دادن و آموزش به کودک. او همچنین ممکن است نشانه هایی که کودکش می فرستد را نادیده بگیرد. نشانه هایی مثل نیاز به تسکین، تشویق و یا راهنمایی شدن، و در این بین پیوند مادر و کودک دچار مشکل می شود.


⁣اثر دیگر افسردگی پس از زایمان در کودک، رشد فیزیکی است. مشکلات رشد فیزیکی در صورتی بوجود می آیند که مادر نتواند با فرزند خود ارتباط خوبی داشته باشد، با او بازی کند و رشد کودک را تشویق کند. مطالعات اخیر نشان داده اند کودکانی که مادر آنها از افسردگی پس از زایمان رنج می برد، بیشتر در معرض عقب ماندگی جسمی هستند. اگر یک مادر با توجه به بیماری خودش، با کودکش هماهنگ نباشد، پس نمی تواند نیازهای کودکش را به درستی برآورده کند.


⁣اگر افسردگی پس از زایمان درمان نشود، اثرات مخربی بر روی کودک خواهد داشت. هر چه کودک کمتر در معرض مشکلات پس از زایمان مادر قرار بگیرد، در آینده کمتر دچار مشکلات طولانی مدتی قرار می گیرد. یک مادر برای اینکه فرزندش را به بهترین شکل ممکن تربیت کند باید در اسرع وقت به دنبال درمان افسردگی پس از زایمان خود باشد.

⭕ ‏کلینیک مشاوره و خدمات روانشناسی درمانگاه مرکزی مهرشهر