آب مروارید چیست

آب مروارید چیست


آب مروارید عبارت است از کدر شدن عدسی چشم که بصورت طبیعی شفاف است. مانند پنجره ای که بخار آب آن را تار کرده با‌شد، آب مروارید نیز باعث تاری دید می شود. عقاید غلطی درباره آب مروارید وجود دارد، اما باید گفت که آب مروارید:

پرده ای بروی چشم نیستبر اثر استفاده بیش از حد از چشم بوجود نمی آید.سرطان نیستاز یک چشم به چشم دیگر سرایت نمی کند سبب کوری قابل برگشت نمی شود

علایم شایع آب مروارید عبارتند از:

تار شدن دید چشم که بدون درد حساسیت به نورتغییرات مکرر نمره عینک،دو بینی در یک چشم احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه،کاهش دید در شب،محو شدن یا زرد شدن رنگ ها،دید طبیعی،آب مروارید ممکن است سبب تاری یا عدم وضوح دید شود


مقدار و شکل کدر شدن عدسی متفاوت است. چنانچه کدر شدن عدسی نزدیک مرکز عدسی نباشد ممکن است شما از وجود آب مروارید آگاه نباشید.

علل آب مروارید کدامند؟
شایع ترین علت آب مروارید افزایش سن است. سایر علل آن عبارتند از:

سابقه خانوادگی ابتلا به آب مرواریدمشکلات طبی مانند بیماری قند (دیابت)ضربه به چشم،مصرف طولانی داروها مانند کورتن،قرار گرفتن طولانی مدت و بدون محافظت در مقابل نور آفتاب،سابقه جراحی چشم