چگونه هنگام راه رفتن روی برف لیز نخوریم

چگونه هنگام راه رفتن روی برف لیز نخوریم

بعد از برف شدید امروز و دیروز که چهره شهر را سفیدپوش کرد؛ فردا دوشنبه نه بهمن از طرف سازمان هواشناسی وضعیت یخبندان و دمای چند درجه زیر صفر گزارش شده است،لذا ضمن دقت و تمرکز در هنگام عبور و مرور؛توجه به نکات گفته شده در این اینفوگراف هم توصیه می شود.