فرزندپروری

فرزندپروری


پرورش فرزند روندی است که طی ان، والدین با تمام نقاط قوت و ضعف خود به عنوان یک انسان، نهایت تلاش خود را در تربیت فرزندانی توانا، مسئول و شاد، به کار میگیرند.

اولین گام برای مسئول بودن این است که به خودتان اجازه دهید کم کم از فرزندانتان توقع داشته باشید تا از شما اطاعت کنند. به این ترتیب ارتباطی توأم با عشق و اعتماد با بچه هایتان برقرار می کنید و حتی مهم تر از این، می توانید فرزندانتان را در آینده به بزرگسالانی دارای ارزش ها، درایت و مهارت های زندگی تبدیل کنید. تنها پدر و مادر «قوی» و «حامی» می توانند این کار را انجام دهند.