افسردگی بارداری و بعد از زایمان

افسردگی بارداری و بعد از زایمان

افسردگی بارداری و بعد از زایمان

⭕️اضطراب و افسردگی در 2 یا 3 ماهه بعداز زایمان شیوع 15 درصدی دارد و این مشکل می تواند در دوره بارداری هم به وجود می آید.
⭕️ نداشتن تغذیه خوب، نداشتن استراحت و حمایت مناسب و دلشوره و دلهره از جمله عوارض افسردگی مادران در دوره بارداری است که این موضوعات می تواند بر رشد و تکامل جنین تاثیر منفی داشته باشد.
⭕️هرچند هنوز ثابت نشده که افسردگی مادران باردار سبب مرگ جنین آنان می شود اما مشخص شده که افسردگی این مادران بر جنین تاثیر منفی دارد.
⭕️این افراد با علائم اضطرابی از جمله نخوابیدن در شب ها، بیقراری یا در شیوع کمتر دچار توهم و هذیان می شوند که در این شرایط باید به دنبال درمان خود باشند.