نه دلیل گریه کردن نوزادان

نه دلیل گریه کردن نوزادان


نه دلیل گریه کردن نوزادان
 


❇️فقط کافیست معنای گریه ی نوزادتان را درک کنید. تا علت گریه های او را بیابید.


📌گاهی گریه های مداوم نوزاد باعث برهم زدن آسایش کل خانواده می شود و آنگاه است که ممکن است بقیه را هم به گریه بیاندازد. فقط کافیست معنای گریه ی نوزادتان را درک کنید. تا علت گریه های او را بیابید.

🖍نوزادان اغلب بی دلیل گریه نمی کنند. گریه ی نوزادان اغلب به دلیل زیر است:

1⃣گرسنگی نوزاد:

یکی از اولین دلایل گریه نوزادان گرسنگی است. دادن شیر به نوزاد می توان گریه ی او را قطع نماید.

2⃣خیس بودن پوشک نوزاد:

خیس بودن پوشک نوزاد علت دیگری برای گریه ی نوزاد می تواند باشد. گاهی حتی پوشک نوزاد خیس نیست و شاید بعلت بد بست شدن و یا تنگ بودن نوزاد را می آزارد.

3⃣عدم توجه به نوزاد:

نوزادان دوست دارند که مادرشان کاملاً به آنها توجه نمانید. عدم توجه مادر به نوزاد می تواند باعث خسته شدن نوزاد گردد و علتی برای گریه های نوزاد باشد.

4⃣خسته شدن از شرایط فعلی:

گاهی شرایطی که نوزاد در آن قرار داد مثلاً تکان دادن نوزاد برای مدت طولانی باعث خسته شدن وی می گردد و برای تغییر وضعیت خود گریه می کند. کافیست اگر مدتی است روی تخت قرار دارد بلندش کنید و کمی او را راه ببرید.

5⃣درد معده:

گاهی علت گریه ی نوزاد درد دل نوزاد است. به شکم خوابانیدن نوزاد و یا ماساژ شکم او می تواند به کاهش درد دل نوزاد کمک نماید.

6⃣خواب آلودگی نوزاد:

نوزاد وقتی خوابش می آید نیز گریه می کند، درست بمانند بزرگسالان که وقتی خوابشان می گیرد کلافه می شوند.

7⃣گرما یا سرمای محیط:

دستان و پاها و پیشانی نوزاد را چک کنید تا در صورتیکه بیش از اندازه گرم یا سرد است، لباسهایش را تغییر دهید.

8⃣خارش بدن:

مارک یک لباس که از آن جدا شده و یا تنگ بودن بخشی از لباس نوزاد می تواند باعث ایجاد احساس خارش در نوزاد شده و موجبات گریه او را فراهم سازد. هر چیز آزاد دهنده ای را از لباس نوزاد جدا سازید.

9⃣دندان در آوردن:

در صورتیکه نوزاد در حال دندان در آوردن است، گریه های مداوم وی نشانه ی بیقراری ناشی از دندان در آوردن اوست. انگشتتان را بشوئید و با آن لثه ی نوزاد را بخارانید.