میزان مصرف مجاز شکر

میزان مصرف مجاز شکر

بر اساس توصیه های انجمن قلب آمریکا، بهتر است زنان روزانه بیشتر از ۶ قاشق چایخوری شکر و مردان بیشتر از ۹ قاشق چایخوری شکر مصرف نکنند این در حالیست که یک قوطی کوکاکولا حاوی ۸.۲۵ قاشق چایخوری شکر و یک عدد موز کوچک حاوی ۳ قاشق چایخوری شکر است پس ممکن است به سادگی حتی با وجود مصرف میوه های شیرین نیز در طول روز از این حد مصرف فراتر برویم بیشتر مراقب تغذیه خود باشیم