قوانین و مقررات


کاربر گرامی: به سیستم پذیرش اینترنتی   فوق تخصصی  درمانگاه شبانه روزی مرکزی مهرشهر خوش آمدید.

در نظر داشته باشید مبلغ 200.000 ریال معادل بیست هزار تومان به صورت علی الحساب بایت حق ویزیت می باشد که می بایست به صورت اینترنتی پرداخت نمایید