• در صورت فراموش کردن کد رهگیری به صورت حضوری یا تلفنی با درمانگاه تماس بگیرید.