سونوگرافی و رادیولوژی

مرکز سونوگرافی درمانگاه مرکزی مهرشهر زیر نظر آقای دکتر خرسند؛ مجهز به دستگاه های به روز و پیشرفته؛ با تکنولوژی نوین و کارشناسان و متخصصان کار آزموده در سطح استان البرز آماده ارایه خدمات به اهالی کرج و مهرشهر است انجام کلیه سونوگرافی های معمول شکم و لگن، حاملگی، تیرویید، پروستات سونوگرافی تعیین جنسیت جنین؛ سونوگرافی غربالگری اول و...

.در بخش رادیولوژی: رادیوگرافی تنه شامل قفسه ی سینه، دنده ها، جناغ، مهرهای توراسیک، مهرهای کمری، رادیوگرافی سر و گردن:  شامل جمجمه، سینوسهای صورت، نمای واترز و کالدول، استخوان بینی، مهرهای گردن، رادیوگرافی دهان و دندان: شامل پانورکس، سفالوگرام، رادیوگرافی اختصاصی زنان، هیستروسالپنگوگرافی، ماموگرافی و نمای مخصوص بزرگنمایی رایوگرافی نوزادان و کودکان جهت بررسی هیرشپرونگ رفلاکس تعیین سن استخوانی نیز برقرار است.