اورژانس

اورژانس درمانگاه مرکزی مهرشهر به صورت شبانه روزی آماده ارایه خدمات است. پزشک عمومی بیست و چهار ساعته انواع بخیه ها و تزریقات و پانسمان و سرم تراپی انجام نوار قلب انجام تست قند خون و اندازه گیری فشار خون انجام انواع پانسمانها : سوختگی ، سینوس ، جراحیها ، زخمهای دیابتی و زخم بستر تزریق اغلب داروهای تخصصی زیر نظر پزشک سوراخ کردن کوش ، بخیه وانجام جراحیهای کوچک برداشتن خال و زگیل و میخچه شستشوی گوش با آب یا با ساکشن درآوردن جسم خارجی از چشم ،گوش و بینی و...