درباره ما


شرکت درماني سلامت نگين البرز به  شماره شناسه ملی شرکت  10190029387 و شماره ثبت شرکت  21437 ، مدیر عامل شرکت درمانی سلامت نگین البرز، دکتر داود رمضانی
 
 درمانگاه مرکزی مهرشهر در چند فاز راه اندازی شد
ابتدا اورژانس و داروخانه  به صورت شبانه روزی شروع به کار کردند.
از همان روزهای اول در کنار خدمات پرستاری و ویزیت پزشک عمومی، با توجه به اهمیت و گسترش بیماری دیابت، دیابتولوژیست های مجرب درمانگاه،کار خود را در کلینیک دیابت -زخم و استومی،  شروع کردند.
در ادامه بخش تخصصی درمانگاه که مجموعه ای از مجرب ترین پزشکان فوق تخصص و متخصص است شروع به کار کرد.
بخش های مختلف شامل:
بینایی سنجی و فروشگاه عینک، کلینیک شنوایی سنجی، آزمايشگاه پاتوبيولوژي، رادیولوژی و سونوگرافی،کلینیک دندان پزشکی و فیزیوتراپی به مرور به مجموعه اضافه شدند.
هدف اصلی احداث این درمانگاه برآورده کردن نیاز ساکنین منطقه بوده است.
به همین دلیل مجموعه به طور مداوم در حال گسترش و بهبود کیفیت خدمات در تمامی بخش هاست.
با افزودن پزشکان در تخصص های متنوع به مجموعه و تجهیز بخش های مختلف به دستگاه های به روز دنیا همچنین نیاز سنجی و گسترش تنوع خدمات سعی در خدمت رسانی بیشتر به مراجعین محترم را داریم.